English
主頁 關於大會 設計大獎 比賽活動 設計會議 畢業展 參展贊助 傳媒訊息 主辦機構 聯絡我們
 
» 仁濟慈善餐舞會
» 各項活動時間表
主頁 > 比賽活動 > 傳藝節時裝設計比賽 > 2012年度

2012年度時裝及設計得獎名單

中學組金獎 - 楊釆偲 Yeung Choi Sze
文憑組金獎 - 利頌恩 Joyce Lee Chung Yab
中學組最佳創意獎 - 馮志祥 Fung Chi Cheung
BTEC 高級文憑組金獎 - 彭文絮 Pang Man Sui
公開組金獎 - 蘇頒升 So Chung Sing
BTEC 高級文憑組最具創意獎 - 勞詠姸 Janice Lo Wing Yin
公開組最佳創意獎 - 王嘉蕊 Wong Ka Yui
文憑組最佳創意獎 - 唐震昇 Tong Chun Sing
 
 

 

 
聯絡我們 網站地圖 私隱條例
Copyright © 2005 - 2011, Hong Kong Art & Design Festival Organizing Committee. All rights reserved.